“If you don’t do it, your wife will blame you forever!”

“Swaer…Sy gaan vir altyd vir my kwaad wees! Plaas lat ek maar daai Annelia’s agentjie gebel het en daai huis vir haar gekoop het!!!!????”
Om jou vroutjie gelukkig te hou, bel gerus 0828212474/ 0832316297

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.